Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/public/sites/www.wherehows.com/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2854

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/public/sites/www.wherehows.com/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2858

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/public/sites/www.wherehows.com/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3708
WHEREHOWS Logistic Consultants - Where to store, How to handle

Advies

De wereld om ons heen verandert snel, waarbij klanteneisen centraal staan. Logistiek speelt hierin een almaar crucialere rol. Enerzijds dienen leverbetrouwbaarheid en kostenbeheersing geoptimaliseerd te zijn, anderzijds is het flexibele en schaalbaar inrichten van een logistieke operatie doorslaggevend. WHEREHOWS Logistic Consultants is als  logistiek adviesbureau gespecialiseerd in analyse, ontwerp en management van warehouse operaties.

Door ondermeer toenemende digitalisering en daarmee ook een toenemende beschikbaarheid aan data in ERP, WMS en TMS systemen heeft analyse van logistieke data een centrale plaats in onze aanpak, modelering en advisering. Om u snel en effectief vooruit te kunnen helpen, hebben we onze kennis en ervaring gebundeld in adviesproducten met een bewezen aanpak en diverse praktische tools. WHEREHOWS adviseert op de volgende specialismen.

Data-analyse, warehouse analytics, modelering en dashboarding met sterke visuele tools

Conceptplanning, (her)ontwerp, detail-engineering van lay-out, processen, systemen en slotting

Opzetten van business-cases, costmodels, systeem- en leverancier selecties

ANALYSE & MODELERING

Elk logistiek project begint met analyse van de huidige situatie. Met onze geavanceerde analyse software brengen we nuances aan in grote hoeveelheden data en leggen we onderste steen boven. Waar voor velen een ABC-analyse het eindstation is, is dit voor ons slechts het begin.

Lees meer

LAY-OUT & ONTWERP

Concept- en detailontwerpen vormen het hart van elk project. Een ontwerp en bijbehorende lay-out moet in onze ogen toekomstbestendig zijn. Hier zit de crux. Flexibel en toch op maat gesneden. Welke processen gaan we mechaniseren, welke juist niet?

Lees meer

SYSTEMEN & INRICHTING

De logistieke markt kent vele systemen, van conventioneel tot zwaar geautomatiseerd en er komen er almaar meer bij. Elk systeem heeft echter zijn specifieke werkgebied voor een efficiënte inzet. Welke systemen komen in aanmerking voor uw operatie, rekening houdend met uw randvoorwaarden en toekomstscenario’s.

Lees meer

EEN GREEP UIT RECENT UITGEVOERDE OPDRACHTEN

Haalbaarheidsstudie automatisering/robotisering

Type

 • Agro / Productie

Periode

 • 2020-2021

Achtergrond

 • Opdrachtgever groeit sterk en bouwt in binnen- en buitenland nieuwe locaties. Dit nieuwe pand (op kavel van 50.000 m2 met bouwhoogte tot 15 meter) komt naast de huidige hoofdlocatie te staan. Hierin worden diverse bewerkingsafdelingen ondergebracht en een centraal magazijn. Dit magazijn vervult spilfunctie van waaruit afdelingen worden beleverd met halffabrikaten (en vice-versa).
 • WHEREHOWS is opdracht gegund om een integraal logistiek concept te ontwerpen
 • Dit logistiek onderzoek omvat o.a.: analyse & modellering, concept & layout, systemen & inrichting, equipment & configuratie, opex/capex & beslissingsmatrix

Hoofddoelstelling

 • Keuze tot de meest efficiënte opslagmethodiek
 • Keuze voor het meest efficiënte transportsysteem

Resultaat

 • Uitgebreide studie heeft plaats gevonden naar diverse opslagmethodieken, elk met eigen karakteristieken, gebruik van equipment, bezettings- en vulgraad, flexibiliteit, kosten en investeringen
 • Meest efficiënte werkwijze is combinatie van geautomatiseerde combitrucks (in hoogbouwmagazijn) en aan-/afvoer met AGV's/robots naar/van afdelingen
 • De gekozen conceptoplossing gaat in vervolgopdracht (detail-engineering) verder met ondersteuning van WHEREHOWS (inclusief leveranciersselectie)
 • Planning is start operatie in Q3-2023

 

Logistiek ontwerp nieuwbouw DC

Type

 • Overige consumentenartikelen (non-food)  / Groothandel
 • 2019-2021

Achtergrond 

 • Opdrachtgever kent een versnippering van vier magazijnen op één kavel, waardoor inefficienies optreden (dubbele handling, consolidatieslagen, grote afstanden, veel extra aanvulopdrachten, etc.), onvoldoende overzicht, inzicht en communicatie ontstaat. Daarnaast wordt de operatie gekenmerkt door een korte piekperiode waarin het aantal medewerkers verviervoudigd. Dit heeft impact op aansturing en organisatie, maar ook op processen en prestaties. Door alles onder één dak te brengen kunnen processen, inrichting en systemen worden geoptimaliseerd. Deze dienen dusdanig flexibel te zijn dat eenvoudig kan worden op- en afgeschaald, zowel in medewerkers als in vereiste capaciteit. Het betreft hier oa. capaciteit in bulklocaties voor voorraadopbouw in het reguliere seizoen en capaciteit in picklocaties (klein, medium, groot) in de piekperiode.
 • WHEREHOWS is opdracht gegund om een integraal logistiek concept te ontwerpen dat vereiste capaciteiten kan waarborgen in reguliere periode (focus op voorraadopbouw), als in piekperiode (focus op picking)
 • Dit logistiek onderzoek omvat o.a.: analyse & modellering, concept & layout, systemen & inrichting, equipment & configuratie, opex/capex & beslissingsmatrix

Doelstelling

 • Kan de operatie gehuisvest worden in het pand bij verwachte omzetgroei?
 • Wat zijn de meest geschikte layout en inrichting van het pand?
 • Hoe verlopen processen en logistieke stromen?
 • Wat is de investering (indicatie) voor de inrichting van het nieuwe pand?
 • Hoeveel medewerkers en voertuigen zijn vereist?

Resultaat

 • Nieuw te bouwen bedrijfspand met kantoor (5.500m2), hoogbouwmagazijn (4.000m2) en distributie (19.000m2)
 • Meest efficiënte werkwijze is combinatie van combitrucks (in hoogbouwmagazijn), fastpickzone op begane grond in piekperiode (medium items), slowpickzone in smalle gangen (large items/uglies), kleingoed op verdiepingsvloer verdeeld naar fastpickzone in piekperiode (flowracks), slow-medium items in drie plateauliften (small items) en legbordgebied (medium items)
 • Zones worden gekoppeld met een conveyorsysteem, met sequentiéle pickzones, ordercheck waarna met behulp van spiraalconveyor orderbakken naar begane grond worden verplaatst, waar consolidatie plaatvindt (marriage tussen bakken en pickbokken voor large items (slowmoving) en medium items (fastmoving)) en uiteindelijk bij packstations worden verwerkt
 • De gekozen conceptoplossing is inmiddels uitgewerkt en leveranciersselectie heeft plaatsgevonden met ondersteuning van WHEREHOWS
 • Oplevering nieuwbouwpand Q1-2022

 

Logistiek herontwerp en uitbreiding huidig DC

Type

 • Auto-onderdelen en -accessoires  / Groothandel
 • 2020-2021

Achtergrond 

 • Opdrachtgever kent een voorraadstructuur met groot aantal SKUs en relatief lage voorraadvolumes, derhalve zijn beschikbaarheid en bereikbaarheid (zware artikelen) van picklocaties primair binnen logistieke proces (putaway, pick en pack)
 • Huidige pand is opgebouwd uit vier verdiepingen waar grofweg kleine orders (ecommerce / pakketstroom) en grote orders (export / krattenstroom) worden verwerkt
 • Diverse logistieke inefficincies treden op, mede als gevolg van liftbewegingen tussen verdiepingen, gaps in WMS-systeem, tekoft picklocaties, arbeidsintensieve replen-strategie, versnippering zonering
 • Initieel is een uitgebreide logistieke studie verricht naar nieuwbouwopties, deze bleken echter onvoldoende haalbaar en wenselijk, derhalve is gekeken naar optimalisatie van de huidige locatie met mogelijkheid tot uitbreiding (bxdxh: 40m x 11m x 11m)
 • Dit logistiek onderzoek omvat o.a.: analyse & modellering, concept & layout, systemen & inrichting, equipment & configuratie, opex/capex & beslissingsmatrix

Doelstelling

 • Kan de operatie gehuisvest worden in het pand bij verwachte omzetgroei?
 • Wat zijn de meest geschikte layout en inrichting van het pand?
 • Hoe verlopen processen en logistieke stromen?
 • Wat is de investering (indicatie) voor de inrichting van het nieuwe pand?

Resultaat

 • Wijzigingen in WMS-besturing (meerdere putaway-, pick- (multi-order, single-order) en packstrategiën/
 • Ingebruikname van twee of drie plateauliften met uitgekiende SKU-order mix (alle parts, slowmovers t.b.v. pakketstroom, ale units met stocklevel: <10 units), echter geen top-500 artnrs (top-500 artnrs liggen in kratten op BG)
 • Pakketstroom start met multi-orderpick (6 bakken op kar) in krattengebied (vrijwel enkel op BG)
 • Krattenstroom wordt vrijwel geheel gepickt via single-orderpick op max twee verdiepingen, met beperkte picking vanuit plateauliften
 • Packingstations voor beide stromen worden parallel en gescheiden uitgevoerd (redundantie) en ruimtelijker/ergonomischer/overzichtelijker ingericht

Kwantificering nieuwe logistieke structuur

Type

 • Food / Groothandel
 • 2020-2021

Achtergrond 

 • Opdrachtgever kent een logistieke structuur met twee DC's in Nederland
 • Huurcontracten panden lopen op termijn af, daarnaast inbalans tussen grootte DC's en volumes (zowel opslagvolume als transactievolume), positie DC's sluit niet meer aan bij verzorgingsgebied
 • Heroriëntatie op locaties, op dimensies, op assortiment, op levertijden is vereist om logistieke structuur voor komende tien jaar te bepalen
 • Dit logistiek onderzoek omvat o.a.: analyse & modellering, distributie & transport, dimensionering & verzorgingsgebied, opex & beslissingsmatrix

Doelstelling

De drie hoofdscenario’s die in deze studie worden gekwantificeerd zijn:

 • Meerdere DC’s in het land, variant op de as-is situatie
 • Een centraal DC met meerdere decentrale lokaties, decentrale lokaties kunnen in diverse uitvoeringen voorkomen
 • Een centraal DC zonder decentrale lokaties

Resultaat

 • Vier scenario's zijn in kaart gebracht, gekwantificeerd en vergeleken op distributie- en transportkosten
 • Model met drie DC's heeft voorkeur, zowel qua kostenstructuur, balancering opslag-/verwerkingsvolume, bereikbaarheid verzorgingsgebied en flexibiliteit van uitbreiding en/of verplaatsing DC-onafhankelijke processen/stromen
 • Uitwerking logistieke ontwerpen voor de drie DC's is vervolgopdracht en wordt in 2021-2022 uitgevoerd

VOORBEELDEN VAN OVERIGE PROJECTEN

Spare-parts en Technische groothandel

 • Masterplan (10 jaar) inclusief vol-automatische oplossingen t.b.v. global spare-parts DC
 • Set-up van prestatie mangement systeem (dashboarding, analyse, optimalisatie)
 • Masterplan, concept design en detail engineering t.b.v. greenfield groothandel DC
 • Masterplan t.b.v. greenfield DC inclusief hoge mate van automatisering/mechanisering
 • Warehouse design en detail engineering t.b.v. greenfield warehouse met automatisch AS/RS-systeem voor langgoed (buizen) inclusief complete 3D-visualisatie
 • Masterplan, VO/DO-bouw, layout design t.b.v. greenfield groothandel DC
 • Second opinion, analyse en optimalisatie van geautomatiseerd robot systeem (MFRS) t.b.v. logistieke dienstverlener

Retail en E-commerce

 • Diverse herontwerpen voor e-commerce DC’s van retailorganisaties (o.a. huishoud artikelen)
 • Warehouse planning (analyse, design, orderpickstrategie, leveranciersselectie) uitmondend in geautomatiseerde operatie met verticale- /horizontale carrousels en conveyorsysteem (spare-parts/e-commerce/consumer electronics)
 • Deepscan analyse, warehouse design and planning t.b.v. greenfield Europees Centraal DC (consumer electronics)
 • Concept design en detail engineering t.b.v. greenfield DC voor retail en ecommerce (apparel)
 • Re-modeling studie t.a.v. transitie van hanggoed (kleding) naar flatpack operatie (orderpicking/lay-out/processen/systemen/infrastructuur) t.b.v. retailcompany met 100 outlets (sports)
 • Masterplan en logistieke concept t.b.v. gecentraliseerd DC voor productie-/handelsbedrijf (dranken)
 • Second opinion op volautomatisch concept (books)

Groothandel en Trade

 • Warehouse planning (analyse, design, orderpick strategie, leveranciersselectie) voor nieuwbouw DC (lifestyle merchandise)
 • Data-, procesanalyse en herontwerp voor automatisch bakkenmagazijn op basis van Autostore (cosmetics)
 • Optimalisatie studie t.b.v. truckvloot (+400 units) en ondersteuning bij opzet van fleet-management (flowers)
 • Optimalisatie orderdoorlooptijd, verhoging pickproductiviteit en capaciteitsverhoging opslag voor Japanse groothandel (sports)
 • Herontwerp retail DC, processen, inrichting t.b.v. integratie ecommerce operatie (fashion)

Dienstverleners en Producenten

 • Productiviteitsstudie, optimalisatie, kostprijscalculaties t.b.v. contractvorming tussen LDV en retailcompany met 60+ outlets (baby products)
 • Concept design en detail engineering t.b.v. 24/7 orderpick operatie inclusief semi-automatische oplossing
 • Herontwerp layout (50.000 m2) ter verhoging opslagcapaciteit (beer)
 • Redesign van logistieke operatie (second opinion) om knelpunten in geautomatiseerd kranen- en layerpicksysteem op te lossen (zuivel)
 • Warehouse optimalisatie bij LDV om operationele efficiency (productiviteit, vulgraad, doorlooptijd) te verhogen (food)

REFERENTIES VAN DE AFGELOPEN JAREN

Tools

INFOGRAPHIC AUTOMATED AND ROBOTIC PIECE PICK SYSTEMS

Deze infographic toont onderbouwing en positionering van oplossingen voor collaborative, robotic en automated piece-pick systemen. Piece-pick is het verzamelen van losse items/stuks (dus geen omdozen). We zien dit ondermeer bij e-commerce, fashion, apparel, spare-parts en in retail.

WHEREHOWS ondersteunt u bij het maken van juiste (toekomst robuuste en kosten-efficiénte) keuzes voor geautomatiseerde en/of robotic oplossingen binnen uw logistieke operatie. Het kan hierbij gaan om oplossingen ten behoeve van piece pick, collo pick of combinaties. We beschikken naast jaren van ervaring over een uitgebreide set aan tools binnen elk facet van het project (data-analyse, conceptontwerp, business-case, detail-engineering en simulatie).

Page 1- Robotic and Automated Piece Pick Systems

Page 2- Robotic and Automated Piece Pick Systems

Page 3- Robotic and Automated Piece Pick Systems

Page 4- Robotic and Automated Piece Pick Systems

WAREHOUSE ANALYTICS

WHEREHOWS maakt binnen haar adviespraktijk gebruik van expert analyse-software, temeer we voorstander zijn van fact-based analyses om zo helder en duidelijk mogelijk de uitgangssituatie in kaart willen brengen. Afgaan op schattingen of gemiddeldes is niet aan ons besteed, wij willen zien wat er werkelijk plaats vindt. Met onze unieke tooling voeren we diepgaande analyses uit. Daarnaast modeleren we oplossingsalternatieven en simuleren we what-if scenario’s.

WAREHOUSE DASHBOARDS

Vanuit ervaring zien we dat logistieke operaties voor een groot deel gelijksoortige data voorhanden hebben, maar ook over vergelijkbare management- en stuurinfo willen beschikken. Als add-on hebben we dan ook diverse dashboards ontwikkeld die eenvoudig kunnen worden aangepast naar klantbehoefte. De dashboards zijn gebouwd op uw eigen input-data, waarbij de klantorderdata de basis vormt.

Onze dashboards zijn in diverse smaken, van relatief statisch tot volledig dynamisch en interactief. Afhankelijk van uw behoefte en uw voorhanden data kunnen we voor ieder bedrijf een zeer betaalbare oplossing bieden.

Publicaties

Boek / E-book

SLIM Warehouse; Ontwerp, planning en besturing van kosteneffectieve warehouse-operaties. Kortere doorlooptijden, grotere flexibiliteit, hogere kwaliteit en toch lagere (operationele) kosten. Utopie of realiteit?

Artikelen

Do’s en Dont's van een effectief Dashboard!

"Dashboards zijn de afgelopen jaren immens populair geworden als een tool om belangrijke bedrijfsinformatie samen te vatten, te visualiseren en intern te communiceren. Hoewel dashboards in potentie krachtig zijn, wordt dit potentieel maar zelden gerealiseerd." zegt Vincent Weinschenk. 

Lees meer

Standaard ABC-indeling in magazijn werkt niet efficiënt!

Binnen warehousing staan toepassing van ABC-analyse en ABC-indeling van het magazijn buiten kijf. In een tweeluik bepleit Vincent Weinschenk van WHEREHOWS Logistic Consultants dat deze benadering onvoldoende efficiënt is om aan huidige logistieke eisen te voldoen. In dit eerste deel laat hij zien dat de omloopsnelheid van het magazijn bepalend is en richting geeft aan geheel andere keuzes.

Lees meer

Wat is het ideale compacte automatische magazijn?

Meer en meer warehouses worden volledig geautomatiseerd. Naast distributiecentra geldt dit ook steeds vaker voor zogenaamde compacte magazijnen. Opvallend is dat op het eerste oog gelijksoortige bedrijven kiezen voor onderscheidende systemen. Welke factoren bepalen nu eigenlijk de uiteindelijke systeemkeuze? Vincent Weinschenk van WHEREHOWS Logistic Consultants schetst toepassingen en systeemoplossingen.

Lees meer

Voorraden in één systeem; het geheim achter omni-channel

In een recent artikel heeft Vincent Weinschenk van WHEREHOWS Logistic Consultants belicht wat omni-channel is. In Nederland profileert met name V&D zich in de media om als omni-channel retailer te boek te staan. Wij vragen ons af of V&D überhaupt al zo ver is en of ze ooit die speler gaat worden. 

Lees meer

Best-practices in omni-channel. Wat zou V&D moeten doen?

In een recent artikel heeft Vincent Weinschenk van WHEREHOWS Logistic Consultants belicht wat omni-channel is. In Nederland profileert met name V&D zich in de media om als omni-channel retailer te boek te staan. Wij vragen ons af of V&D überhaupt al zo ver is en of ze ooit die speler gaat worden. Ter onderbouwing schetsen we waar V&D nu staat en aan de hand van Macy’s tonen we best-practices van omni-channel binnen warenhuis-retail.

Lees meer

Besparen op intern transport met vierstappenplan

Wie wil in deze tijd niet besparen? Onder de noemer 'bespaartruc(k)s' reikt Vincent Weinschenk van WHEREHOWS Logistic Consultants een vierstappenplan aan om direct kosten te besparen op intern transport. In deze bijdrage leidt hij u naar kostenbesparingen tot 15 procent door efficiënter intern transport bij productiebedrijven.

Lees meer

Contact

WHEREHOWS Logistic Consultants is in 2008 opgericht door warehousing-expert Vincent Weinschenk. Centraal binnen adviestrajecten staan analyse, ontwerp en optimalisatie van warehouse operaties.

Neem contact met ons op!

  Uw naam (verplicht)

  Uw e-mail (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht

  CAPTCHA code:
  captcha
  Voer aub de CAPTCHA code hieronder in en druk op “Verzenden”

  WHEREHOWS Logistic Consultants

  • +31 (0)6 360 655 37
  • info@wherehows.com
  • www.wherehows.com
  • Heidijk 2B
   5251 BM Vlijmen

  Bedrijfspresentatie WHEREHOWS (verkort)

  Hier kunt u de verkorte bedrijfspresentatie downloaden. Mocht u vragen hebben, neem dan contact met ons op.